Precontractuele informatieplichten in... - Maastricht University


Reference


Title:Precontractuele informatieplichten in het EG contractenrecht
Author(s):Hardy, R.R.R.
Type:article
Year:2004
Abstract:In deze bijdrage besteedt de auteur aandacht aan uit het Europees Gemeenschapsrecht afkomstige informatieplichten, voor zover zij zien op de fase voor het eventueel sluiten van de overeenkomst precontractuele fase. Aan informatieverplichtingen bij de uitvoering van overeenkomsten zal geen aandacht worden besteed. Een tweede beperking bestaat daarin dat niet gestreefd zal worden naar een uitputtende behandeling van alle uit het Europees recht afkomstige precontractuele informatieplichten; dat is gelet op het grote aantal en de verscheidenheid niet mogelijk en wenselijk. In plaats daarvan zullen overkoepelende kenmerken in de Europese richtlijnen ten aanzien van het contractenrecht worden weergegeven, in de hoop en veronderstelling dat de materie daardoor aan inzichtelijkheid wint.
Availability:The digital objects are available according to Open Access publishing.

Digital Objects