Bestuurlijk gedogen en strafrechtelij... - Maastricht University


Reference


Title:Bestuurlijk gedogen en strafrechtelijk vervolgen
Author(s):Koning, Henk
Type:chapter
Year:1997
Abstract:In de bijdrage Bestuurlijk gedogen en strafrechtelijk vervolgen wordt de samenhang tussen bestuurlijk gedogen en strafrechtelijk gedogen nader verkend. Het vertrekpunt is het bestuurlijk gedogen. Auteur zal een antwoord zoeken op de vraag inhoeverre die vorm van gedogen consequenties heeft voor de mogelijkheid van strafrechtelijk vervolgen. Bijdrage in de bundel Spectraal recht de bevoegdheidsuitoefening door de overheid als rechtsfeit / onder red. van E.C.H.J. van der Linden ... et al. ; met bijdr. van A.Q.C. Tak ... et al.. - Den Haag SDU, 1998. - 268 p. ill. ; 24 cm. - Juridische reeks / Universiteit Maastricht ; 1 ISBN 90-5409-164-9.
Availability:The digital objects are available according to Open Access publishing.

Digital Objects