Een kinderrechtelijke aanpak van kind... - Maastricht University


Reference


Title:Een kinderrechtelijke aanpak van kindermishandeling in plaats van abortus onder dwang
Author(s):Willems, Jan
Type:article
Year:2006
Abstract:Een kinderrechtelijke aanpak van kindermishandeling - een aanpak op de grondslag van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind - impliceert echte preventie. Wat is dat Kan dat Hoe vertalen we de rechten van het kind in meer liefde voor - en dus affectieve en effectieve investeringen in - kinderen, scholen, buurten en ouders
Availability:The digital objects are available according to Open Access publishing.

Digital Objects