Boekbespreking van: C.E.C. Jansen, To... - Maastricht University


Reference


Title:Boekbespreking van: C.E.C. Jansen, Towards a European building contract law.
Author(s):Smits, J.M.
Type:article
Year:2002
Abstract:Boekbespreking van C.E.C. Jansen, Towards a European building contract law. Defects liability a comparative legal analysis of English, German, French, Dutch and Belgian law, proefschrift KU Brabant 1998. Promotor Prof. Mr M.A.M.C. van den Berg handelseditie verschenen bij W.E.J. Tjeenk Willink, ISBN 90 271 4913 5, 628 pp. In deze boekbespreking zal auteur achtereenvolgens aandacht besteden aan de korte inhoud van het boek, aan de door Jansen gehanteerde methode van onderzoek en aan enkele specifieke themas die Jansen aanroert. In het bijzonder komen aan de orde de medewerkingsplicht van de aanbesteder, de verplichtingen van de aannemer en kwaliteitsproblemen. Dit artikel verscheen eerder in Bouwrecht 39 2002, p. 478-484.
Availability:The digital objects are available according to Open Access publishing.

Digital Objects