Gerechtelijke bewaring / Margreet B. ... - Maastricht University


Reference


Title:Gerechtelijke bewaring / Margreet B. de Boer. - Deventer : Kluwer, 1994. -Serie Recht en Praktijk 82
Author(s):Rhee, C.H. van
Type:article
Year:1996
Abstract:In het eerste hoofdstuk van haar boek behandelt De Boer de gevallen waarin de gerechtelijke bewaring van de artikelen 795-797f toepassing kan vinden. In hoofdstuk 2 met als titel Totstandkoming van de gerechtelijke bewaring komen uitgebreid de artikelen 796 Rv aanwijzing bewaarder en 797 Rv grondslag bewaring aan bod. De wijze waarop de gerechtelijke bewaring dient plaats te vinden wordt behandeld in hoofdstuk 3. Het einde van de gerechtelijke bewaring vormt ook het slot van het boek van De Boer hoofdstuk 4.
Availability:The digital objects are available according to Open Access publishing.

Digital Objects