Hervorming van strafrecht en strafpro... - Maastricht University


Reference


Title:Hervorming van strafrecht en strafprocesrecht in de zuidelijke Nederlanden in de tweede helft van de achttiende eeuw
Author(s):Berkvens, A.M.J.A.
Type:article
Year:1995
Abstract:In dit artikel wil de auteur, door middel van een analyse van de adviezen van de raadsheren van het Hof van Gelre, proberen de strafrechtelijke opvattingen van de raadsheren van het Hof van Gelre nader te adstrueren. In het bijzonder zal daarbij aandacht besteed worden aan de vraag of en in hoeverre de voornaamste kenmerken van de klassieke richting in het strafrecht -bescherming van de persoonlijke vrijheid van de burger tegen de overheid, het gelijkheidsideaal, de proportionaliteit van straf en delict en de tendenz tot humanisering van het strafrecht - in deze adviezen herkenbaar zijn. Het artikel verscheen oorspronkelijk in Flittich erforscht und gecolligeert ...Opstellen over Limburgse rechtsgeschiedenis onder redactie van A.M.J.A. Berkvens, A.Fl. gehlen en G.H.A. Venner, Maastricht 1995
Availability:The digital objects are available according to Open Access publishing.

Digital Objects