Wie is er bang voor de actio quanti m... - Maastricht University


Reference


Title:Wie is er bang voor de actio quanti minoris? Over een onvermijdelijke Europese ontwikkeling
Author(s):Smits, J.M.
Type:article
Year:2000
Abstract:In dit artikel besteedt de auteur aandacht aan artikel 3 lid 2 van de Europese richtlijn 1999/44 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen. Voor de Nederlandse jurist is het meest opvallend aan deze bepaling dat aan de consument-koper een recht op vermindering van de koopprijs wordt gegeven dat op gelijke voet staat met de acties tot nakoming herstel en vervanging en ontbinding.
Availability:The digital objects are available according to Open Access publishing.

Digital Objects