De overheidsinstellingen van Spaans e... - Maastricht University


Reference


Title:De overheidsinstellingen van Spaans en Oostenrijks Gelre (1543 - 1795)
Author(s):Berkvens, A.M.J.A. ; Venner, G.H.A.; Pas , W.J.H.M.
Type:article
Year:1995
Abstract:In dit artikel worden de overheidsinstellingen van Spaans en Oostenrijks Gelre 1543-1795 beschreven. Eerst passeren de klassieke instellingen - stadhouder, Hof van Gelre en Staten - de revue. Zij worden gevolgd door de Gelderse Rekenkamer, de landrentmeester-generaal en enige kleine instellingen die ten dele getuigen van de uitbreiding van de overheidszorg. Naast een algemene geschiedkundige inleiding komen de organisatie en de bevoegdheden, de archiefbewaarplaatsen en de toegangen, de bibliografie van de instelling en eventuele bronnenuitgaven aan de orde. Het artikel verscheen oorspronkelijk in Flittich erforscht und gecolligeert ...Opstellen over Limburgse rechtsgeschiedenis onder redactie van A.M.J.A. Berkvens, A.Fl. gehlen en G.H.A. Venner, Maastricht 1995
Availability:The digital objects are available according to Open Access publishing.

Digital Objects