Belangenafweging door de rechter in h... - Maastricht University


Reference


Title:Belangenafweging door de rechter in het vermogensrecht: een kritische beschouwing
Author(s):Smits, J.M.
Type:article
Year:2006
Abstract:In deze bijdrage wordt een typologie van belangenafweging beproefd wanneer vindt deze precies plaats en op welke manier, waarna een normatief oordeel wordt gegeven over de wijze waarop de Nederlandse rechter aan belangenafweging doet. Dat resulteert in een pleidooi voor een betere motivering door de rechter en in het bieden van alternatieven over hoe belangen op consistentere wijze te wegen.
Availability:The digital objects are available according to Open Access publishing.

Digital Objects