De herinvesteringsreserve: een stappe... - Maastricht University


Reference


Title:De herinvesteringsreserve: een stappenplan voor art. 3.54 IB 2001
Author(s):Luja, R.H.C.
Type:article
Year:2002
Abstract:Artikel 3.54 Wet Inkomstenbelasting 2001 regelt de herinvesteringsreserve. Deze regeling biedt aan IB-ondernemers en vennootschapsbelastingplichtigen de mogelijkheid om eventuele boekwinsten op bedrijfsmiddelen te reserveren met het oog op herinvesteringen, zonder dat in de tussenliggende tijd hoeft te worden afgerekend over deze winsten. In deze bijdrage zal de vorming en de aanwending van deze reserve stapsgewijs worden besproken.
Availability:The digital objects are available according to Open Access publishing.

Digital Objects