Competitie tussen vennootschapsvormen... - Maastricht University


Reference


Title:Competitie tussen vennootschapsvormen: wat is het 'beste' stelsel van ondernemingsbestuur?
Author(s):Smits, J.M.
Type:article
Year:2006
Abstract:In deze bijdrage wordt ingegaan op competitie van vennootschapsregimes in Europa na de uitspraken van het EG-Hof in Centros, Ueberseering en Inspire Art. Doel van de bijdrage is om enkele, vooral door de Amerikaanse literatuur geinspireerde, kanttekeningen te plaatsen bij de aanpassing van het vennootschapsrecht door nationale wetgevers. Nationale wetgevers lijken te menen dat aanpassing van het nationale recht vereist is om zoveel mogelijk vennootschappen voor het eigen land te trekken of vlucht van nationale vennootschappen te voorkomen. Die vrees lijkt grotendeels onterecht.
Availability:The digital objects are available according to Open Access publishing.

Digital Objects