Eenheid en verscheidenheid in het con... - Maastricht University


Reference


Title:Eenheid en verscheidenheid in het contractenrecht. Over het gedetermineerd verleden en de postmoderne toekomst van het privaatrecht.
Author(s):Smits, J.M.
Type:article
Year:1998
Abstract:Dit preadvies stelt de vraag aan de orde of de gedachte van een algemene, en daarmee uniforme en consistente, contractenleer hetzij van klassieke snit, hetzij van moderne auteurs niet inderdaad heeft afgedaan. Die vraag is om twee redenen fundamenteel. In de eerste plaats wordt met de beantwoording ervan inzicht verschaft in het karakter van het huidige contractenrecht zelf. In de tweede plaats is er een rechtstheoretisch belang betrokken bij de gestelde vraag het huidige contractenrecht, met zijn nadruk op consistentie en algemene principes, staat model voor een recht van de grote waarheden.
Availability:The digital objects are available according to Open Access publishing.

Digital Objects