De traagheid van de civiele procedure... - Maastricht University


Reference


Title:De traagheid van de civiele procedure: een eeuwenoud fenomeen
Author(s):Rhee, C.H. van
Type:article
Year:1997
Abstract:De auteur bespreekt in deze bijdrage een zestiende-eeuws project tot verkorting van de civiele procedure in de Nederlanden. Dit verkortingsproject resulteerde in een ontwerp-ordonnantie die was bedoeld voor alle hogere rechtbanken. Het project is volgens de auteur ook interessant voor de moderne processualist.
Availability:The digital objects are available according to Open Access publishing.

Digital Objects