Naar een gemeenschappelijk referentie... - Maastricht University


Reference


Title:Naar een gemeenschappelijk referentiekader voor het Europees contractenrecht
Author(s):Smits, J.M. ; Hardy, R.R.R.; Kornet, N.
Type:article
Year:2004
Abstract:Op 11 oktober 2004 heeft de Europese Commissie een nieuwe Mededeling over Europees contractenrecht uitgebracht. Hierin maakt de Europese Commissie eindelijk een keuze voor een strategie om het Europees contractenrecht te herzien en worden concrete maatregelen aangekondigd. In deze bijdrage worden die maatregelen besproken vanuit het perspectief van de problemen die zij beogen te verhelpen in hoeverre dragen de voorgestelde maatregelen daadwerkelijk bij aan de oplossing van problemen met het Europese acquis op het vlak van het contractenrecht Daartoe wordt eerst de inhoud van de nieuwe Mededeling kort besproken en worden vervolgens drie belangrijke themas nader uitgediept de inhoud en functie van het Gemeenschappelijk ReferentiekaderGRK, het afstappen van minimumharmonisatie in het contractenrecht en ten slotte de verhouding tussen het GRK en een optioneel instrument.
Availability:The digital objects are available according to Open Access publishing.

Digital Objects