Europese integratie in het vermogensr... - Maastricht University


Reference


Title:Europese integratie in het vermogensrecht: een pleidooi voor keuzevrijheid
Author(s):Smits, J.M.
Type:book
Year:2006
Abstract:Dit preadvies voor de NJV behandelt vier aspecten van Europese integratie en privaatrecht. In de eerste plaats wordt het bestaande acquis kritisch besproken. In de tweede plaats wordt ingegaan op de noodzaak van unificatie. In de derde plaats wordt een grotere keuzevrijheid voor partijen bepleit als grondslag voor een verdergaande Europese unificatie. Ten slotte wordt de Nederlandse wetgever voorgesteld om Europese richtlijnen op een andere manier te implementeren dan tot nu toe gebruikelijk.
Availability:The digital objects are available according to Open Access publishing.

Digital Objects