De vordering in reconventie in Nederl... - Maastricht University


Reference


Title:De vordering in reconventie in Nederland en Europa
Author(s):Rhee, C.H. van
Type:article
Year:2000
Abstract:In de onderhavige bijdrage staat de tegeneis of eis in reconventie centraal. De eis in reconventie wordt tevens in een rechtshistorisch en rechtsvergelijkend perspectief geplaatst. De volgende onderwerpen worden achtereenvolgens besproken1 Het tijdstip waarop een eis in reconventie moet worden ingesteld;2 De gelijktijdige behandeling van conventie en reconventie;3 Het connexiteitsvereiste;4 Gevallen waarin reconventie is uitgesloten;5 Reconventie en verzet;6 Reconventie en appellabiliteit.
Availability:The digital objects are available according to Open Access publishing.

Digital Objects